Handige hulpadressen

Het verliezen van een kind is een zeer emotionele en verdrietige gebeurtenis. Waarschijnlijk zelfs de meest emotionele gebeurtenis in heel je leven. Je hoeft in je verdriet niet alleen te staan, al voelt dat vaak wel zo.

Er zijn een aantal organisaties die je hiermee kunnen – en willen – helpen.
We hebben alvast wat nuttige adressen voor je bij elkaar gezocht.

Weet je toevallig nog meer nuttige adressen, laat het ons weten op: info@afscheidenverlies.nl.

A

Achter de regenboog
Verliesverwerking met kinderen en jongeren
T 0900 – 233 41 41 (15 cpm)
E info@achterderegenboog.nl
W www.achterderegenboog.nl

B

Bureau Lotgenoten
Bieden gelegenheid in hun magazine en hun website voor het vinden van lotgenoten door middel van het beschikbaar stellen van ruimte voor het plaatsen van een oproep.
Postbus 3138 – 1620 GC
T 0229 26 20 54
F 0229 26 35 51

C

Centrum ’45
Landelijk instituut voor de behandeling van trauma’s tengevolge van oorlog, vervolging en georganiseerd geweld.
Rijnzichtweg 35 – 2342 AX
T 071 519 15 00
F 071 515 7232
E mail@centrum45.nl
W www.centrum45.nl

F

Fiom
Biedt hulp, informatie en advies bij ongewenste zwangerschap, ongewenste kinderloosheid, zwangerschapsverlies, afstand ter adoptie, adoptienazorg en zoekacties naar familieleden.
Kruisstraat 1 – 5211 DT
T 073 612 88 21
F 073 612 23 90
E landelijk.bureau@fiom.nl
W www.fiom.nl

Freya
T 024 645 10 88
F 024 645 46 05
E secretariaat@freya.nl
W www.freya.nl

H

Humanistisch Verbond
Vrijwilligers van het HV houden zich onder andere bezig met geestelijke verzorging, zingevingsvragen en rouwbegeleiding.
T 020 521 90 00
F 020 521 90 80
E info@humanistischverbond.nl
W www.humanistischverbond.nl

Humanitas
Steun bij rouw en verlies wordt door bijna de helft van alle verenigingsafdelingen uitgevoerd. In samenwerking met uitvaartvereniging Yarden en het Humanistisch Verbond organiseert Humanitas ook bijeenkomsten Praten over de Dood.
T 020 523 11 00
F 020 622 73 67
E info@humanitas.nl
W www.humanitas.nl

I

IKON – pastoraat
Oecumenische organisatie waar iedereen gebruik van kan maken voor individuele gesprekken met geestelijk verzorgers.
T 035 621 55 55
F 035 621 51 00
E pastoraat@ikon.nl
W www.ikonpastoraat.nl

Impact
Landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg na rampen
Meibergdreef 5 | 1105 AZ
T 020 566 21 02
F 020 566 93 22
E info@verliesverwerken.nl
W www.impact-kenniscentrum.nl

In de wolken
Brochures over en voor rouwende kinderen, jeugdliteratuurlijst en herinneringsboeken.
Spoorlaan 9c | 5591 HT
T 040 226 66 26
E info@in-de-wolken.nl
W www.in-de-wolken.nl

J

Joods Maatschappelijk Werk
Coördinatie van de gehele sociale zorg voor de Joods Gemeenschap in Nederland
De Lairessestraat 145-147 | 1075 HJ
T 020 577 65 77
T 020 577 65 00
E jmw@joodswelzijn.nl
W www.joodswelzijn.nl

K

KWF Kankerbestrijding
T 0800 022 66 22
F 020 675 03 02
E info@kwfkankerbestrijding.nl
W www.kwfkankerbestrijding.nl

Korrelatie
Landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in telefonische publieksinformatie, advies en hulp bij psycho-sociale problemen en psychische hulpverlening.
T 0900 1450 (? 0,30 pm)
E vraag@korrelatie.nl
E www.korrelatie.nl

L

LSR
Landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in telefonische publieksinformatie, advies en hulp bij psycho-sociale problemen en psychische hulpverlening.
T 030 276 15 00
T 030 276 15 15
E info@verliesverwerken.nl
W www.verliesverwerken.nl

N

NVVE: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde Euthanasie
De NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Activiteiten: het verstrekken van informatie en documentatiemateriaal; het verrichten van onderzoek en studie; het beschikbaar stellen van sprekers of spreeksters voor bijeenkomsten over euthanasie; het uitgeven van euthanasieverklaringen met bijbehorende euthanasiepaspoorten; het verlenen van bijstand door de ledenondersteuningsdienst.
T 0900 606 06 06
E euthanasie@nvve.nl
W www.nvve.nl

S

Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie
In het voorjaar van 2002 is de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) opgericht. Deze stichting heeft tot doel alle informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg te bundelen en breed beschikbaar te stellen. Aanleiding voor dit initiatief was de ervaring van een aantal instellingen en organisaties dat er in brede lagen van de bevolking grote behoefte bestaat aan één loket waar dergelijke informatie wordt aangeboden. Tot dusver is de informatie erg versnipperd waardoor mensen vaak langs vele adressen moeten om antwoorden op hun vragen te krijgen of deze soms zelfs helemaal niet vinden. De SCU wil hiervoor een oplossing bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een aantal participanten.
T 0800-4444000
E info@uitvaartinformatiehulplijn.nl
W www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Slachtofferhulp Nederland
Juridische, praktische en emotionele steun voor slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk
T 0900 0101 (lokaal tarief)
T 030 231 76 55
E lbs@slachtofferhulp.nl
W www.slachtofferhulp.nl

U

Uitvaartvezekering.nl
Bijdorp-Oost 5
2992 LA Barendrecht
E bart@uitvaartverzekering.nl
W Uitvaartverzekering

V

Vereniging Achterblijvers na Vermissing
Opvang door lotgenoten van hen die achterblijven
Vorselaar 7 | 4907 LK
E info@devav.nl
W www.devav.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en kanker
Belangenorganisatie voor ouders van een kind met kanker en voor ouders van een kind dat aan de gevolgen van kanker overleden is. De vereniging organiseert en begeleidt aparte gespreksgroepen voor deze ouders.
Schouwstede 2d | 3431 JB
T 030 242 29 44
F 030 242 29 45
E bureau@vokk.nl
W www.vokk.nl

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Ouders van couveusekinderen
T 070 386 25 35
T 070 386 48 43
E info@couveuseouders.nl

Vereniging Ouders Overleden Kind
Vereniging van ouders die een kind verloren. Naast informatie wordt hulp gegeven door lotgenoten, zowel individueel als in groepsverband.
Postbus 418
1400AK Bussum
E info@oudersoverledenkind.nl
W www.oudersoverledenkind.nl

Vereniging Ouders van een vermoord kind
De vereniging zet zich in voor de erkenning van de problematiek van nabestaanden en streeft naar veranderingen in de bestaande wetgeving.
Telefoon 06 515 096 20
E vovk@oudersvaneenvermoordkind.nl
W www.oudersvaneenvermoordkind.nl

Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen
Telefonische hulpdienst, individuele ondersteuning, informatieverstrekking door en ontmoetingsdagen met lotgenoten.
T 033 475 14 87
W www.wiegedood.org

W

Werkgroep Broers en Zussen
Lotgenotencontact voor mensen tussen ongeveer 15 en 30 jaar die een broer of zus hebben verloren
E cka_ba@zeelandnet.nl

Meer informatie

Wat is de meest geschikte uitvaartverzekering voor het hele gezin?
Herdenk je kindje…
Tips voor een goede afscheidsspeech
Afscheidsgedichten

Bronvermelding

© afbeelding: 123rf.com, vlindervaria.nl en/of dreamstime.com