Verplichtingen afscheid baby

Als een kindje levenloos geboren wordt na een zwangerschap die langer dan 24 weken heeft geduurd, zijn de ouders verplicht aangifte te doen. Dit gebeurt bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond, zodat er een verlof tot begraven of cremeren kan worden afgegeven. Indien de vader afwezig is of niet in staat is de geboorteaangifte te doen, kan iemand anders die aanwezig was bij de bevalling aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd tot het doen van aangifte.
Ook het ziekenhuis of de uitvaartverzorger kan de aangifte voor je doen.

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat er een akte van een levenloos geboren kind wordt opgemaakt. Het burgerlijk wetboek verbindt geen termijn aan de lengte van de zwangerschap, dus kan er ook een akte worden opgemaakt indien de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd. De akte wordt opgenomen in het overlijdensregister van de gemeente waar de geboorte van het doodgeboren kind heeft plaatsgevonden. Er wordt bij het opmaken van deze akte door de wet wel onderscheid gemaakt tussen:

  • of het kindje daadwerkelijk dood geboren is, en
  • of dat het kindje kort voor de aangifte is overleden.

In dit laatste geval wordt er zowel een geboorteakte in het geboorteregister opgenomen, als een overlijdensakte in het overlijdensregister.
Is er voor het doodgeboren kind voor de geboorte geslachtsnaamkeuze gedaan, dan zal deze keuze niet gelden voor latere kinderen van het ouderpaar. Zij dienen voor het volgende kind dat geboren wordt opnieuw naamskeuze te doen.

Welke uitvaartverzekering als je een baby krijgt?

Uitvaartonderneming

Om de hele uitvaart te regelen, kun je contact opnemen met een uitvaartonderneming. De keuze is geheel aan jou. Misschien heb je eerdere ervaringen met een bepaalde onderneming, of wil je er gewoon een in de buurt. De uitvaartondernemer zal, samen met jullie, de hele uitvaart van je kindje regelen, precies zoals jullie dit willen. Jullie bepalen alles zelf, hij voert slechts jullie wensen uit. Uiteraard kan hij jullie ook uitgebreid informeren over alle mogelijkheden.

Begraven of cremeren

Wanneer je kindje na een zwangerschapsduur van 24 weken is geboren, zijn er officiële regels die in acht moeten worden genomen.
Je zult in een korte tijd moeten beslissen of je kindje wordt begraven of gecremeerd.
Bij een doodgeboren kindje na een zwangerschap die korter was dan 24 weken, kun je zelf bepalen wat je wilt. Begraven of cremeren is dan niet verplicht. Je kunt ook beslissen je kindje in het ziekenhuis achter te laten zodat hij op een later tijdstip collectief wordt gecremeerd. Het staat je ook vrij je kindje mee naar huis te nemen en zelf, bijvoorbeeld in je tuin, te begraven.

Ziektekostenmaatschappij

Wanneer je kindje dood wordt geboren, dan hoef je hem niet op te geven bij je ziektekostenmaatschappij. Eventuele nota’s zullen vallen onder de polis van de moeder. Als je kindje wel levend wordt geboren, moet hij worden bijgeschreven bij een ziektekostenmaatschappij. Dit moet binnen een redelijk termijn* gebeuren. Komt je kindje na een paar dagen te overlijden, dan dient ook zijn overlijden te worden doorgegeven. Zowel het doorgeven van zijn geboorte, als zijn overlijden kan telefonisch gebeuren.
Voor je kindje worden, vaak door het ziekenhuis, aparte kosten gemaakt. Deze kosten zal het ziekenhuis willen declareren bij de ziektekostenmaatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk e.e.a. tijdig en goed te regelen.

* Een telefonisch onderhoud met Delta Lloyd leert ons dat een ‘redelijke termijn’, ongeveer 30 dagen duurt.

Wat zegt de wet

De wet erkent geen kinderen die levenloos zijn geboren vanaf 16 weken* tot 24 weken zwangerschap.
Dit klinkt nuchter en hard en is moeilijk te accepteren voor de betreffende ouders, te meer omdat je kindje al weken heel wezenlijk en tastbaar is geweest. Gelukkig is het wel mogelijk je kindje te begraven of cremeren.

Van 16 tot 24 weken is de regelgeving een beetje een grijs gebied. Tot 24 weken is het kindje wettelijk gezien nog niet levensvatbaar, maar heeft het wel recht om te leven. Tot een geboorte van 24 weken is het niet verplicht je kindje aan te geven bij de Burgerlijke Stand. Wanneer je echter wilt dat je kindje in het Bevolkingsregister wordt ingeschreven – en je dus een akte van overlijden krijgt – is de Burgerlijke Stand hier juridisch bij rechtspraak toe verplicht. Bij welk aantal weken de ondergrens ligt is onduidelijk.

Vanaf 24 weken is aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond verplicht. De Wet op Lijkbezorging stelt dat onder levenloos aangeven, een doodgeboren baby van 24 weken of ouder valt. Je krijgt een ‘akte van een levenloos geboren kind’mee; tevens is het mogelijk om de baby officieel in het trouwboekje te laten bijschrijven onder Geboren en Overleden. Neem je trouwboekje mee indien je jullie kindje wilt laten bijschrijven (het komt vaak voor dat de uitvaartverzorger dit allemaal regelt).

Er wordt geen aangifte van geboorte gedaan, maar alleen van overlijden. Geboorteaangifte wordt alleen gedaan als het kindje geleefd heeft, al is het maar even. (boven de 24 weken zwangerschap). Onder de 24 weken zwangerschap moet het kindje meer dan 24 uur geleefd hebben, dan moet aangifte van geboorte en overlijden gedaan worden. Akte van overlijden is niet verplicht onder de 24 weken, maar het mag wel.

* Tot 16 weken spreken we van een miskraam of spontane abortus. Omdat er geen sprake is van levensvatbaarheid, ‘bestaat’ je kindje voor die tijd niet voor de wet.

Regels en wetten

Wet op de lijkbezorging

Zoektocht naar erkenning: Erkenning bij doodgeboren kinderen

Soms zijn de regels niet voor iedereen even duidelijk. Soms klopt de wet niet en scheppen rechters daar helderheid in. Soms loont het om het naadje van de kous te weten, zeker wanneer het gaat om erkenning van je kind. In dit geval je doodgeboren kindje. Femke S. startte een speurtocht om haar overleden neefje, Emile, erkend te krijgen.Zij stuurde de resultaten van haar speurtocht naar ons, zodat andere ouders niet tegen dezelfde chaos en onbegrip hoeven op te boksen. Hier haar ervaring, mét de nodige jurisprudentie!

Lees verder – Erkenning bij doodgeboren kinderen

Meer informatie

Wat is de meest geschikte uitvaartverzekering voor het hele gezin?
Welke uitvaartverzekering als je een baby krijgt?
Je kindje is dood geboren
Uitvaartverzekering baby
Informatie over de uitvaart
Welke uitvaartverzekering als je een baby krijgt?
Onvoltooid verleden tijd
Erkenning bij doodgeboren kinderen
Rouwverwerking
Hoe gaat een begrafenis?
Hoe gaat een crematie?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com