Mijn vaderhart huilt hoe vaak nog…?

Mijn vaderhart huilt hoe vaak nog…?

Mijn vaderhart huilt…
Gebroken gezichten vertellen nieuws
dat nooit nieuws mag zijn of worden.
Hoe kan een mens in godsnaam kinderen vermoorden?
Was er echt geen andere weg af te leggen
niemand die dat weet, niemand kan het me zeggen.

Mijn vaderhart huilt hoe vaak nog…?

Mijn vaderhart huilt….

Hoe vaak nog wordt een hart
uiteengereten door de diepste donkerste smart?
Waarom, waarom klinkt het in menig hart: vragen
waar we nooit een antwoord op zullen weten
het leed, de pijn zal het voor altijd mee moeten dragen.
Gevoelens voorgoed uiteengereten…

Mijn vaderhart huilt hoe vaak nog…?

Mijn vaderhart huilt…
Hoe vaak nog verworden stoepen,
straten en pleinen tot plaatsen van verdriet
terwijl ze bedoeld waren voor levendigheid
en spelende kinderen in het verschiet?

Mijn vaderhart huilt hoe vaak nog…?

Hoe vaak moeten er nog bloemen worden gelegd,
knuffeldieren worden weg gegeven
omdat er weer bruut een einde kwam aan een kinderleven?

Mijn vaderhart huilt, hoe vaak nog…?
Ik zal ’t antwoord niet kunnen geven
maar mijn vaderhart smeekt…
nooit, nooit meer in niemands leven.

© John Jille

Extra informatie

Afscheidsgedichten