Eigen graf of algemeen graf

Voor het overlijden van je kindje heb je wellicht nog nooit nagedacht over de keuze van een grafje – weldra zijn laatste rustplaats. Ineens moet je daar een beslissing over nemen. De meeste begraafplaatsen bieden meerdere soorten graven aan, namelijk een eigen (particulier) graf, een algemeen graf, een kindergraf en een urnengraf. De uitvaartverzorger stelt je voor de keuze… en dan?

Wat is precies een algemeen graf? Wat is een eigen graf? Wat zijn de voor- en nadelen? Allemaal zeer terechte vragen. Wij zullen proberen zo goed mogelijk deze vragen te beantwoorden.

Verschillende begraafplaatsen

Een graf is eigendom van de begraafplaats. Een algemene begraafplaats is eigendom van de gemeente. Een bijzondere begraafplaats is eigendom van een stichting, een bedrijf, een natuurlijke persoon of een kerkgenootschap. Zo zijn er katholieke, islamitische en joodse begraafplaatsen. Zo’n bijzondere begraafplaats werd vroeger ook wel particuliere begraafplaats genoemd.

Kindergraf

Een kindergraf is speciaal voor overleden kinderen, jonger dan 12 jaar. Een kindergraf is kleiner dan de normale afmetingen. De voorwaarden en mogelijkheden zijn vaak gelijk aan de richtlijnen die gelden voor een eigen of een algemeen graf voor volwassenen.
Kindergraven zijn vaak op een speciaal gedeelte van de begraafplaats te vinden, waar een passende sfeer is gecreëerd. Voor overleden baby’s en kinderen jonger dan een jaar is soms weer een apart gedeelte gereserveerd.

Algemeen graf

Op gemeentelijke (en bijzondere) begraafplaatsen kan je er voor kiezen om je kindje in een algemeen graf te plaatsen. Voor kinderen zijn er speciale graven die iets kleiner zijn dan de algemene graven voor volwassenen. In deze speciale, algemene graven voor kinderen mogen kinderen tot 12 jaar begraven worden.
In de praktijk betekent dit, dat er meerdere kindjes in hetzelfde graf liggen, die verder geen band met elkaar hebben. Je kindje ligt dan in een grafje met (doorgaans) twee andere kindjes, op volgorde van binnenkomst. Veelal zijn dit soort graven te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond.
Een nadeel hiervan is dat op de dekplaat ook de namen worden vermeld van de twee andere kindjes en dat er waarschijnlijk beeldjes, speelgoed, tekeningen, of andere gedenkobjecten staan die niets met jouw kindje te maken hebben. De gedenkstenen (naamplaten) zijn, doordat de beschikbare ruimte gedeeld moet worden, aan strenge voorschriften gebonden.
Algemene graven geven de nabestaanden geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming bijna altijd mogelijk. Maar aangezien de begraafplaats niet verplicht is de nabestaanden van het ruimen in kennis te stellen, is het noodzakelijk dat je deze datum zelf heel goed in de gaten houdt en tijdig aangeeft dat je kindje herbegraven moet worden.
Een voordeel is natuurlijk de prijs. Een algemene is een stuk goedkoper dan een eigen grafje.

Eigen- of familiegraf

In een familiegraf is meestal plaats voor drie overledenen, maar de aantallen variëren van twee tot vier overledenen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de begrafenis van je kindje niet meetelt in deze telling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begrafenis van een prematuur kind. De beheerder van de begraafplaats kan je hier alles over vertellen. Je kunt natuurlijk ook een eigen graf ‘kopen’voor één persoon.
De term eigen graf kan verwarrend zijn, omdat het suggereert dat het graf gekocht is. Degene die het huurt, de rechthebbende, bepaalt wie er in begraven mag worden. Dit in tegenstelling tot een algemene.
Een eigen graf wordt ook wel familiegraf genoemd. Eigen graven worden uitgegeven voor een periode van minimaal twintig jaar (volgens wettelijk voorschrift) en kunnen na die periode meestal verlengd worden door de rechthebbende. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk eeuwigdurend te ‘kopen’. Onderhoud van het graf en begraafrecht zijn niet in de prijs inbegrepen.
Elke keer als er in een familiegraf een overledene wordt begraven zijn er grafrechten verschuldigd voor het openen en sluiten van het graf.

Overlijden rechthebbende

Als de rechthebbende overlijdt, moet er binnen een jaar een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Als zich geen nieuwe rechthebbende aanmeldt, of als de grafrechten niet worden verlengd, dan wordt het familiegraf 10 jaar na de laatste bijzetting geruimd.

Eeuwigdurende grafrechten

Op sommige eigen graven kunnen rechten worden verkregen voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een eeuwig graf genoemd, hoewel eeuwigdurend in dit geval betrekkelijk is. De grafrechten lopen door totdat de begraafplaats wordt gesloten of opgeheven. Zij kunnen ook om een andere reden eindigen, bijvoorbeeld wanneer het graf sterk verwaarloosd is. Hoewel het vroeger regelmatig voorkwam, zijn er tegenwoordig bijna geen begraafplaatsen meer die grafrechten voor onbepaalde tijd uitgeven.

Onderhoud van het graf

In sommige plaatsen kan men ook met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het grafje. De nabestaanden zijn dan niet (meer) gehouden aan de eventuele reglementen met voorschriften voor onderhoud aan het graf. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende 20 jaar (of zoveel langer als is overeengekomen) voor het onderhoud aan het graf. Bij verlenging van de termijn moet dan ook rekening gehouden worden met een eventuele onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats.

Urnengraf

Tegenwoordig kun je ook kiezen om na crematie de asbus of urn te begraven. Een urnengraf is kleiner dan een normaal graf. Op het urnengraf kan een kleine steen of tegel worden geplaatst. Ook bij een urnengraf kun je kiezen voor een eigen of algemeen graf.
Bij een algemeen urnengraf kunnen de nabestaanden niet zelf bepalen waar de asbus of urn wordt begraven. Dat doet de beheerder van de begraafplaats. In een algemeen urnengraf kunnen vaak vier urnen of asbussen worden begraven. De minimale termijn van grafrust voor een algemeen graf is tien jaar.

Nadat de huurtermijn is verstreken wordt de as verstrooid over de strooiweide. Een eigen urnengraf biedt vaak plaats van een tot vier urnen. Het grafje kan worden ‘gekocht’voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 20 jaar). Per tien jaar kan dit steeds worden verlengd. Een asbus of urn kan ook in een normale worden begraven of worden bijgezet bij een familiegraf.

Meer informatie

Hoe gaat een begrafenis?
Afscheidsgedichten
Wat komt er kijken bij de uitvaart?
Gedenkmonumenten – Welke zijn er?
Kisten en mandjes

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Een gedachte over “Eigen graf of algemeen graf

  • 1 april 2019 om 15:38
    Permalink

    Een familiegraf spreekt me toch meer aan dan een kindergraf. Ik ben blij dat ik hierover niet hoef te kiezen, maar omdat het zoontje van een vriendin van mij is overleden, denk ik wel vaak over dit onderwerp na. Als je een familiegraf hebt kan je in je dood nog verenigd worden met je kindje. Dat heeft iets moois.

Reacties zijn gesloten.